Οι Δέκα Εντολές και ο Εβραίος

Μια μέρα ο Μωυσής αποφασίζει να δώσει τις δέκα εντολές στους ανθρώπους, αλλά χωριστά κατά εθνικότητα.

Πάει σε έναν Ρουμάνο κρατώντας την πλάκα με τις 10 εντολές και του λέει:

«Αυτές είναι οι 10 εντολές παιδί μου, τις έδωσε ο Θεός για τους ανθρώπους. Πάρτες.»

«Τι λένε οι 10 εντολές;» ρωτά ο Ρουμάνος

«Ου φονεύσεις, ου κλέψεις…»

«Ου κλέψεις;;; Α πα πα, δεν τις παίρνω», λέει ο Ρουμάνος και φεύγει.

Μετά ο Μωυσής πάει σε έναν Ιταλό και του λέει τα ίδια. Ο Ιταλός επίσης ρωτάει τι γράφουν οι 10 εντολές.

«Ου φονεύσεις, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις…»

«Ου μοιχεύσεις;;; Α πα πα, δεν τις παίρνω!»

Μετά πάει ο Μωυσής σε έναν Εβραίο. Του λέει:

» Παιδί μου, αυτές είναι οι 10 εντολές του Θεού στον άνθρωπο. Πάρτες.»

«Πόσο κάνουν;», ρωτά δύσπιστος ο Εβραίος.

«Μα είναι δωρεάν!» λέει ο Μωυσής.

«Αφού είναι τσάμπα, όλα καλά τότε… Θα τις πάρω και τις δέκα!»

,

No comments yet.

Σχολιάστε